Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vakantie in de zon

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van vakantieindezon.eu , zoals deze beschikbaar is gesteld door Vakantie in de zon . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakantie in de zon is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vakantie in de zon.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan. Geldt dat wij gaan voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vakantie in de zon te mogen claimen of te veronderstellen.
Vakantie in de zon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie die op vakantieindezon.eu worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vakantieindezon.eu op deze pagina.